Introduktion till datoriserad bildanalys

Exempel på tillämpningar

Datoriserad bildanalys används inom många olika områden. Exemplen nedan är från olika projekt vi på Centrum för bildanalys medverkat i. Det finns MÅNGA andra exempel, från mikroskala (t.ex. studie av makromolekyler från elektronmikroskopibilder) till makroskala (t.ex. studie av astronomiska händelser från satellit).

Analys av flygbilder över skogsmark

Analys av flygbilder över vatten

Analys av mikroskopibilder av träfibrer