Introduktion till datoriserad bildanalys

Hjälpmedel

Det är nödvändigt att känna till något om de hjälpmedel som finns:

Vid Centrum för bildanalys har vi utvecklat ett eget program för att testa våra metoder, IMP (IMage Processing). Det finns givetvis även andra program som kan användas för att analysera bilder.