Introduktion till datoriserad bildanalys

Klassificering

Med klassificering menas att vi vill kunna säga att just den här pixel p tillhör klassen skog, den här tillhör klassen barmark och den här tillhör klassen väg. Vi gör det genom att beräkna olika egenskaper i bilden. Utifrån dessa skapar vi en modell av t.ex. en typisk skogpixel, en typisk barmarkspixel och en typisk vägpixel. En pixel i bilden klassificeras sedan som tillhörande den klass som det är högst sannolikhet att den tillhör utifrån vilka egenskaper den har.

Nedan till höger ser vi en flygbild över skog. Vi kan i den enkelt se att det finns en region med skog, genom den går en väg, och att det även finns en region med barmark. Med hjälp av en klassificeringsmetod får vi bilden till höger, där pixlar som algoritmen har klassificerat som skog är röda, barmark är gula och väg är blåa.

skog klassad skog
Flygbild över skog Klassificering av skogen

I klassificeringssteget är det vanligt att använda olika statistiska metoder för att bestämma klasstillhörighet.