Introduktion till datoriserad bildanalys

Tolkning

I tolkningen av bilden ingår matchning och igenkänning. I matchning utgår vi från en originalbild A och en bild som föreställer samma sak som originalbilden eller som en del av den B. Vi försöker hitta var i A som B passar bäst in. Det kan vara att B är en bild av ett ansikte och vill hitta det ansiktet i en gruppbild - A. För att B ska "passa" in i A kan vi behöva förstora/förminska eller rotera bilden.

Ett typiskt exempel på igenkänning är dokumentanalys, d.v.s. igenkänning av text. Det använder sig bl.a. Posten av i sina sorteringsmaskiner. Maskinen läser adressen på kuverten och bestämmer utifrån den vart brevet ska skickas. Allt detta går automatiskt.