Introduktion till datoriserad bildanalys

Bildbehandling

När vi väl har bilden i dator kan det behövas lite behandling av bilden innan vi börjar göra någon analys. Det gör vi till exempel eftersom vi kan ha olika typer av störningar i bilden, som kan bero på datainsamlingen, eller att vi vill använda oss av vissa egenskaper i bilden, som kanter, och vill förstärka dessa.

Nedan ser vi en bild som är välkänd i datorsammanhang. Apan på bilden heter Preemtal. Till vänster ser vi originalbilden. Till höger om den är samma bild men med brus. Om vi tittar närmare på en liten del av bilden, ser vi att det är fullt med pixlar som av någon anledning är vita.

monkey brusig apa
Apan Preemtal Preemtal med brus

För att förbättra denna bild går vi igenom hela bilden och tittar på varje pixel och dess närmaste grannar. Om pixeln skiljer sig mycket från sina grannar byter vi värde till ett som passar "bättre" in i omgivningen. Det kan vi göra på många olika sätt. Resultat ser vi nedan.

Förbättrad Preemtal
Förbättrad Preemtal

Att hitta kanter i en bild är ofta av intresse. Med en kant menas en snabb övergång från mörkt till ljust eller tvärtom. Ett exempel på hur en bild kan se ut när kanterna detekterats ser vi nedan. Det mörka visar att det är ungefär samma grånivå på pixlarna i det området. Det ljusa visar förändringar, dvs kanter.

Preemtal kanter
Preemtal Kantbild av Preemtal

För vissa typer av bilder, t.ex. satellit- och flygbilder, kan vi behöva göra sk geometrisk korrektion av bilderna. Det kan bero på att sensorn som samlar in bilddata inte är stilla i förhållande till det som bilden ska föreställa eller att bilden är tagen från en vinkel. Detta är ett ganska uppenbar fenomen vid satellit- och flygbilder, eftersom satelliten/flygplanet int kan vara helt stilla i luften medan bilden tas, men det kan även behövas för andra typer av bilder.