Introduktion till datoriserad bildanalys

Allmänt om bilder

På Centrum för bildanalys arbetar vi med digitala bild, dvs bilder som kan lagras i en dator. I datorn finns information om vilken plats eller punkt i bilden som har vilket värde. Varje bild består av ett ändligt antal punkter. Nedan ser du en bild av en råtta (vänster) och förstoringen av en liten del av nosen på råttan (höger).

Bild på en råtta Liten del av en bild på en råtta
Bild av en råtta En liten del av råttans nos

I datorn ser den lilla bilden ut på följande sätt:

 94 100 104 119 125 136 143 153 157 158
103 104 106  98 103 119 141 155 159 160
109 136 136 123  95  78 117 149 155 160
110 130 144 149 129  78  97 151 161 158
109 137 178 167 119  78 101 185 188 161
100 143 167 134  87  85 134 216 209 172
104 123 166 161 155 160 205 229 218 181
125 131 172 179 180 208 238 237 228 200
131 148 172 175 188 228 239 238 228 206
161 169 162 163 193 228 230 237 220 199
    

I detta fall har vi en tvådimensionell bild, dvs höjd och bredd men inget djup. Varje element i bilden har ett värde mellan 0 och 255. Värden visas som gråskala, där 0 betyder svart och 255 vitt. Bilden kallas en gråskalebild. Ett element i bilden kallas bildelement eller pixel (picture element).

Det finns olika sätt att få en digital bild. Antingen är bilden digital direkt eller också måste den på något sätt digitaliseras. Det betyder att vi på måste bestämma vilken "färg" varje pixel i bilden ska ha. När vi tittar på en bild med många pixlar ser vi inte att bilden består av små rutor, men när vi tittar nära, som med råttan ovan, blir det tydligt. Bildens upplösning bestäms av hur många pixlar, rumslig (spatiell) upplösning, och hur många grånivåer, intensitetsupplösning, bilden har.